Yüzme terİmlerİ

Aktif Hareket: İlerlemeyi sağlayan hareket.

Alttan Dönüs: Parmakların dönüs noktasına dokunup diğer bir kolla vücudu çevirme
suretiyle yapılan dönüs hareketi.Pivot.

Ayak Paleti: Yüzmede bacak hareketinin gücünü gelistirmek için kullanılan
antrenmanlarda kullanılan yardımcı malzeme.

Bone: Yüzme sırasında saçların ıslanmasını engelleyerek hıza etki etmesini,saçlardan
akan suyun sporcuyu rahatsız etmesini önleyici malzeme.

Çember: İki ayak bileğini bağlayarak kol çalısması sırasında bacak hareketini önlemeye
yarayan yüzme antrenmanı aracı.

Depar: Yüzmede yarısa baslama.

Depar Tası: Yüzme yarısının basladığı zeminden hafifçe yüksek yer.

Dolfin: Kelebek stilde bacak hareketi.

Dönüs: Yüzmede havuz bitiminde yön değistirmek için yapılan hareket.

Dört Temel Stil: Serbest,kurbağalama,sırt üstü ve kelebek tekniğinden olusan yüzme
stillerine verilen ad.

Ekstensiyon: Avantaj sağlamak için vücudu azami ölçüde uzatma durumu.

El Paleti: Kol hareketleri için yüzme antrenmanlarında kullanılan malzeme.
FINA: Uluslar arası Yüzme Federasyonu.

Fleksiyon: Vücudun tamamı veya bir bölümünü durum gereği bükmek.

Havuz: Yüzme yarıslarının yapıldığı ve olimpik ölçülerinin 50 metre uzunluk,25 metre
genislik ve 2.2 metre derinlikte olduğu su ile dolu alan.

Karısık Yarıs: Yüzülecek mesafenin sırasıyla kelebek,sırtüstü,kurbağalama ve serbest
stilde esit olarak yüzüldüğü yarıs.

Kayma: Su yüzeyinde hareket yapmadan ilerleme.

Kelebek: İki kolun aynı anda suya atılıp su içinde kırılarak geri çekildiği,vücudun
kıvrılma hareketi olusturarak suda kaydığı yüzme tekniği.

Kol Çekme: Vücudun su üzerinde ilerlemesini kolun ileri geri sekilde hareketi ile
sağlama.Arm pull.

Kule Atlama: Sabit ve esnemeyen bir yükseklikten estetik hareketler yaparak suya
atlamaya dayalı spor dalı.

Kulaç: Yüzmede ilerlemek için yapılan kol hareketi.

Kulvar: Yüzme yarıslarında sporcunun takip etmesi gereken,engellerle belirlenmis yol.
Kurbağalama:Yüzmenin dört ana stilinden biri.Kolların su içinde göğüsten ileriye
doğru uzatılıp kavisli bir sekilde geri çekildiği,bacakların itme hareketi yaptığı,kollar
çekilirken bacakların gerildiği yüzme çesidi.

Mayo: Yüzmede sporcuların giydiği,vücudun belli bölümlerini saran giysi.

Pasif Hareket: İlerleme sağlamaya yaramayan,verimsiz hareket.

Senkronize Yüzme: Müzik esliğinde ritmik hareketlerle yüzme.

Serbest Stil: İlerlemenin kolların yarım ay biçiminde arkadan öne doğru atılması
seklinde gerçeklestiği,vücudun suyun üstünde yüzükoyun sekilde olduğu ,bacakların su
üstüne çıkmadığı ve en çok kullanılan,hızlı yüzme stili.

Sırtüstü: Vücudun su üzerinde sırtüstü konumda olduğu,basın su üzerinde olup bir kol
kulaç atarken diğerinin su içinde olduğu yüzme tekniği.

Simetrik: Hareketin boyu ve seklinin ölçü alınan diğer bir hareketle aynı olması.

Takla Atarak Dönüs: Yarım burgu hareketi ile dönüs duvarına gelmeden vücudu
döndürüp ayakların duvara değmesi sonucu olusan dönme hareketi.

Tramplen Atlama: Esneyen bir tahtadan ve elli bir yükseklikten atlayıp havada estetik
hareketler yaparak suya dalmayı amaçlayan spor dalı.

Yalpalanma: Yüzme esnasında vücudun su üzerinde yaptığı hareketler.