Cimnastik terimleri;

Açık duruş: Vücudun, gergin ve yana açık bacaklarla ayakta bulunduğu durum.

Açık(gergin) atlama: Atlama araçları üzerinden, bacakları kollar dışında iki yana gergin açarak açma.

Açılı duruş: Topuklar bitişik, ayak uçları bir ayak genişliğinde açık duruş.

Adımlı sıçrama: Çift ayakla sıçrayıp havada bir bacağı öne ötekini geriye açarak geniş adım duruşu alma.

Arkaya takla: Vücudun öne yumulu omurga ile arkaya yuvarlanması.

Atılım duruşu: Türlü cimnastik alıştırmalarına temel olan bir başlama duruşu, türlü yönlere adım duruşlarında, gövdenin bükülü bacak üzerine eğilmesi ve gergin bacakla bir doğrultuya getirilmesiyle vücut ağırlığının o yöne aktarılması.

Atlama: Vücudun, sıçrama gücü ile bulunduğu dayanak yüzeyinden koparak ayrı bir düzeye konması.

Ayak bileği çalışması: Ayak bileğinin güçlenmesini sağlayan ve bacağın sıçrama yeteneğini arttıran alıştırmalar.

Ayak çevirme: Ayağı, bilek oynağında ve bileşik eksende dairesel çevirme.

Ayak uçlarında koşma: Vücudun ağırlığınınayak uçlarına verip bu dar dayanak yüzeyinde yaylanarak koşma.

Ayak uçlarında yürüyüş: Vücudun ağırlığını salt ayak uçlarına vererek bu dar dayanak yüzeyinde yürüme.

Ayakta planör: Vücudun tek bacak üstünde yüz yere dönük yatay ve gergin olarak dengede bulunduğu durum.

Ayı yürüyüşü: Gergin kol ve bacaklarla dört ayak yürüme.

Bacak çevirme: Bacağı uyluk ekleminin verdiği olanak oranında bileşik eksende daireler çizdirme.

Baş çevirme: Başa boyun omurlarının verdiği olanak oranında bileşik eksende daireler çizdirme.

Beşik: Yüzüstü yatışta, geriye bükülü ayak bileklerini ellerle kavrayarak karın üzerinde baş ayak yönünde sallanma.

Çakı duruşu: Vücudun kol ve bacaklar kalkık olarak kalça üstünde yere dayalı ve dengede tutulduğu durum.

Denge alıştırmaları: Kas duyarlığı ve denge duyusunu eğitmek için vücudun dayandığı yüzeyi küçülterek yapılan türlü devinimler.

Dönüşlü denge: Araçta yerde ve sınırlı dayanak yüzeyi üstünde dönüşleride kapsayan yürüme.

El arabası yürüyüşü: Cephe duruşunda bulunan birinin eşi tarafından ayak bileklerinden kaldırılarak eller üzerinde ileri geri yürütülmesi sıçratışmasıyla yapılan bir çeşit alıştırma.

El başüstü duruşu(amud): Alnın ve ellerin oluşturduğu üçgen dayanak yüzeyinde dikeye kalkma.

Esnetme alıştırmaları: Türlü nedenlerle kısalan kasları açmak ve uzatmak için bağlı bulundukları eklemlere, daha etkili olur düşüncesiyle çoklu eşli olarak uygulanan edilğin dirençli, esnek, yaylanmalı ve zorlu germe alıştırmalarıdır.

Şıpagat: Bacağın bir önde diğeri arkada gergin bir şekilde yerde yapılan esnetme.

Yunus: Yerde, dirsekler gergin yüzüstü yatarak vücudun geriye esnemesi.

Kartal: Bacaklar iki yana gergin açılarak yerde esnetilmesi.

Köprü: Sırtüstü yatarak eller ve ayaklar yerde olarak kalçayı yukarı kaldırma.

Batman: Dinamik fırlatma.